? Mi smo nazaj!

Končno smo dočakali dan, ko lahko ponovno odpremo vrata naše plesne dvorane.

➡️ Ob upoštevanju vseh potrebnih in predpisanih priporočil s strani NIJZ in ostalih pristojnih inštitucij se naši treningi pričenjajo jutri - PONEDELJEK, 25.5.!

Zaradi potrebnega časovnega zamika objavljamo malo spremenjen urnik, dnevi vaj ostajajo isti, le nekatere ure vaj so sprememnjene.

? Preberite si tudi navodila za izvajanje organizirane vadbe s strani NIJZ,

? in spodnji DVORANSKI RED Arene Bonifika:

.:.Ob upoštevanju navodil ministrstev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 do preklica v Areni Bonifika velja prilagojeni DVORANSKI RED:

* Treningi v vadbenih prostorih in površinah so dovoljeni le po predhodno usklajenem urniku.
* Vstop v športni del objekta je dovoljen le strokovnemu osebju izvajalca programa in udeležencem programov.
* Starši ali skrbniki otroke pospremijo do glavnega vhoda. V kolikor je program namenjen mlajšim - strokovno osebje prevzame otroke in jih po zaključenem programu na vhodu preda staršem ali skrbnikom.
* Vstop in izstop iz športnega dela objekta je na pritličnih vhodih:
- za programe na osrednji dvoranski površini in program baleta (VP4) – pritlični vhod h garderobam ob drsnih vratih,
- za programe v vadbenem prostoru VP5 in mlajše rokometne selekcije, ki na trening vstopajo preko VP2 – prilični vhod ob prostoru »blagajna«,
- za program v VP3 – vhod z amf.ploščadi pri prostoru »ambulanta«,
- za programe v VP6 – drugi vhod z amf.ploščadi.
* Za aktivnosti na kegljišču udeleženci dostopajo iz garaže ali na glavnem vhodu.
* Vhodna vrata so zaklenjena. Udeleženci se ob upoštevanju razdalje v bližini vhodov zberejo petnajst minut pred začetkom vadbe.
* Vstopajo in izstopajo ob spremstvu strokovnega osebja izvajalca vadbe.
* Vstop v športni del objekta je možen le ob upoštevanju veljavnih splošnih navodil: razdalje med udeleženci, razkuževanje, maske…
* Udeleženci morajo priti na trening ustrezno oblečeni, saj je uporaba garderob in sanitarij odsvetovana.
* Pred vstopom v vadbeni prostor oziroma na športno površino se morajo preobuti ali sezuti. Osebno opremo v času vadbe pustijo pred ali ob steni vadbene površine.
* Izvajanje programov je ob upoštevanju navodil v domeni izvajalca dejavnosti.
* Po zaključeni vadbi je klub oziroma društvo dolžno odstraniti vso svojo opremo in smeti (npr. plastenke) in poskrbeti za svojo opremo.
* Po zaključenem programu morajo udeleženci ob spremstvu in brez zadrževanja na vadbenih površinah, v vadbenih prostorih oziroma v športnem delu, objekt čimprej zapustiti na določeni vstopni točki. Tudi ob odhodu je potrebno upoštevati navodila (razdalje, razkuževanje, maske..).
* Izvajalci programov so dolžni o dvoranskem redu in splošno veljavnih navodilih obveščati udeležence.

Zaplešimo še malo skupaj, preden se vsi skupaj odpravimo na poletne počitnice! Se vidimo!! ?