SONČKI

Program za najmlajše je razdeljen v dve starostni skupini in sicer SONČKI 1 (3 - 4 leta) in SONČKI 2 (5 - 6 let).

Zavedamo se, da je otroški svet poln radovednosti, v današnjem svetu pa prepogosto pozabimo, da je igra tista, ki otroku omogoča spoznavanje sveta, ki ga obkroža. Zato so plesne vaje za naše Sončke polne igre in zabave. Pri tem pa se posvečamo vsem vrstam gibanja, ki so za otoka še kako pomembne. Od teka, poskokov, do koordinacije in ravnotežja, od gibov na mestu do prostega gibanja po prostoru, vse je zajeto v mini koreografijah ob prijetni, otroku prijazni glasbi. Ob tem pa je pomembno tudi druženje, sodelovanje in sprejemanje različnosti. Pozorni smo tudi na ustvarjalnost otrok, saj je njihova domišljija brez meja, njihovo veselje ob ustvarjenem pa neizmerno. In če vsemu dodamo še to, da ob delu bogatimo besedni zaklad in celo rešimo kak matematični problemček, je taka vadba za otroka popolna.

Vaje bodo potekale enkrat tedensko eno pedagoško uro - 45 minut. Število otrok v skupini je omejeno (8 - 10 otrok).